Porozumienie o współpracy podpisane

Porozumienie o współpracy podpisane

7 lipca br. Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu - prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk podpisał porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Nr 1 w Działdowie, reprezentowanym przez Panią Dyrektor mgr inż. Magdalenę Kamińską.

W ramach porozumienia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu obejmuje patronatem naukowo-metodycznym Zespół Szkół Nr 1 w Działdowie.

Zawarte porozumienie zapewni równe szanse edukacyjne wszystkim uczniom poprzez umożliwianie im udziału w zajęciach pozalekcyjnych dostosowanych do ich potrzeb i oczekiwań, udziału w wydarzeniach kulturalnych i popularnonaukowych oraz udziału w projektach edukacyjnych finansowanych ze źródeł zewnętrznych. Ponadto umożliwi ono uczniom zdobywanie dodatkowej wiedzy i umiejętności w kontekście wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodowej poprzez organizowanie praktyk zawodowych, dodatkowych zajęć pozwalających uczniom rozwinąć zainteresowania oraz zaplanować przyszłą karierę zawodową.


Data publikacji: 07 września 2017

Powiązane artykuły

Kolejna umowa o współpracy

22 września 2017 roku Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu – prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk oraz Dyrektor Instytutu Pedagogiczno-Językowego PWSZ w Elblągu – mgr Teresa Kubryń podpisali umowę o współpracy z Publiczną Szkołą Podstawową Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich z siedzibą w Elblągu

Przewiń do góry